Književno stvaralaštvo

Književna dela ( analiza, diskusije, i kreativno pisanje )

Ahmed Nurudin- derviš ili brat 19. aprila 2013.

Filed under: Analize dela,Pripreme — Mesečeva svetlost @ 11:41 am

Jedan od složenijih likova za analizu i tumačenje je Ahmed Nurudin. Život mu nameće dosta prepreka iz kojih se samo oštroumnošću može izvaditi. Jedno od važnih pitanja koje nam se stano nameće kad je ovaj lik u pitanju je: šta je Nurudin derviš ili brat?

Dosta situacija u delu pokazuje da je on pre derviš sa svim svojim moralnim načelima, nego brat koji pokazuje istinsku zabrinutost. Bratu pomaže zbog sujete, jer je on kao derviš omalovažen, time što je on zarobljen u tamnici.

 

Uticaj rata na lik Ahmeta Šaba 1.

Filed under: Analize dela — Mesečeva svetlost @ 11:29 am

“ Poslije teških saznanja ponesenih sa Dnjestarskih močvara, sa Hoćina, Ahmet Šabo je zasnovao izvjestan život oženivši se lijepom hrišćankom Tijanom i sjećajući se izgubljenih drugova, u prilici da sam sebi kaže srećan sam, živ sam “ ( Begić 1998: 401 ). U ratu nije želeo da bilo kom napakosti. Nakon rata život mu je turbulentan. Prvo sreća, pa tuga i na kraju zaslužena sreća.

Život Ahmeta Šaba predstavljen je krajnje realno. Svojom dobrotom i poštenjem uspešno je savladao sve prepreke. U najtežim trenucima supruga mu je bila najveća podrška. Rat od njega nije napravio čoveka zver. Probudio je u njemu želju za mirom i porodicom.

 

Lik Ahmeta Šaba u delu “ Tvrđava “ Meše Selimovića 15. aprila 2013.

Filed under: Analize dela — Mesečeva svetlost @ 4:18 pm

mesa s

Posle romana “ Derviš i smrt “ ( 1966. ) Selimović je objavio roman “ Tvrđava “ ( 1970. ). Kritičar Predrag Palavestra je rekao: “ Derviš i smrt je roman mržnje i nasilja, dok je Tvrđava zasnovana na ideji ljubavi i trpljenja, gde se čovek iste kulture bori protiv ograda, zatvaranja i zidova “ ( Palavestra 1990 : 17 ). To je delo o Ahmetu Šabu. Glavni junak romana želi da nađe most do drugih ljudi, da izađe iz tvrđave, jer zna da razdvojenost uništava ljude i stvara mržnju, a ljubav i vera mogu nas samo održati. On gradi porodičnu tvrđavu u koju se može skloniti.

Selimović je radnju romana smestio u muslimansku sarajevsku sredinu u 17. vek, posle Hoćinske bitke 1621.godine. Opisujući Ahmetovu sudbinu, Selimović je prikazao ono što se može dogoditi bilo kom od nas. U svim njegovim monolozima, njegovoj pasivnosti i otuđenosti, Meša Selimović prikazuje pitanja i život svakog pojedinca. Za ovo delo možemo reći da je roman rata i mira, dat kao pojedinačno i ukupno iskustvo koje može da se odnosi na bilo koje doba. Lik Ahmeta Šaba najbolje možemo analizirati kroz dve faze:

1. Ahmet Šabo za vreme rata,

2. Ahmet Šabo nakon rata.